Градац- Савремена светска прича 26-27.jpg

Део од Градац- Савремена светска прича- 1979. година