Плакати изложбе- Дали.jpg

Део од Плакати изложбе- Дали