Градац- Љуба Поповић 42-43

Део од Градац- Љуба Поповић 42-43