Поставка Градац— педетесет година на Градском тргу Чачак

Део од Поставка Градац— педетесет година на Градском тргу Чачак