Плакати изложбе- Дали

Део од Плакати изложбе- Дали