Градац- Савремена светска прича- 1979. година

Део од Градац- Савремена светска прича- 1979. година