Дигиталне изложбе · Дигиталне изложбе Градске библиотеке Чачак

Дигиталне изложбе Градске библиотеке Чачак

Kреиране су у виду веб-сајтова, садрже елементе који су значајни за одређену тему дигиталне изложбе и чине нову секцију виртуелне ризнице. Са њима желимо да читав пратећи материјал који изложбе користе преведемо у дигиталан облик, како би заинтересованој публици био доступан јавно на Интернету свакога тренутка чак и након физичког затварања изложбе.Дигиталне изложбе
Дигиталне изложбе Градске библиотеке Чачак

Путем следећeг линка можете посетити Веб-сајт чачанске Библиотеке